Pliki cookie

Pliki cookie
W celu zapewnienia prawidłowego działania i wyświetlania strony na dowolnym urządzeniu, a także dalszej optymalizacji działania i dostosowania zawartości do preferencji użytkowników korzystających z jej zasobów, a także zapewnienie ciągłości sesji, strona wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to pliki zajmujące niewiele miejsca na komputerze użytkownika, w których przechowuje się ustawienia i inne informacje niezbędne do prawidłowego korzystania przez niego strony. Pliki cookies umożliwiają rozpoznać parametry urządzenia na którym wyświetlana jest strona, dzięki temu odpowiednio ją wyświetlać, i są niezbędne do zapewnienia jej ciągłości. Informacjami jakie pliki cookie związane są z korzystaniem użytkownika ze strony to m.in. rodzaj używanego systemu operacyjnego, rodzaj używanej przeglądarki, adres strony wyświetlonej przez użytkownika wcześniej, godzina wysłania zapytania na serwer, oraz adres IP komputera.

Wykorzystujemy pliki cookies wyłącznie w celu:
- odpowiedniego jej wyświetlania i niezbędnego do zapewnienia jej ciągłości
- analizy, tworzenia statystyk anonimowych działań na stronie oraz do ulepszania jej struktury i zawartości

Strona wykorzystuje pliki cookies również w celu zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzia Google Analytics. Użytkownik może usunąć swoje dane związane z plikami cookies zbieranymi do celów statystycznych instalując dodatek do przeglądarki internetowej, dostępny na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Wszystkie dane o użytkownikach w google są przechowywane do 50 miesięcy.
Adresy IP zbierane od Użytkowników są anonimizowane przed ich przekazaniem do Google tak aby nie było możliwe ich przyporządkowanie (tak zwane maskowanie IP).
W zakresie w jaki dane Użytkowników są przetwarzane z wykorzystaniem plików cookies do celów statystycznych przy użyciu narzędzia Google Analytics, Współadministratorzy przekazują dane Użytkowników do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych (USA). Google Inc. przystąpił do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., znak: IP/16/216, przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO.